logo Evert van der Veen, kwartiermaker
Themafoto

Wie is Evert profiel

Inhoudelijke ervaring

Professioneel heb ik een brede achtergrond op het terrein van gezondheid, onderzoek en beleid. Onderwer­pen: verslaving, stervens­- en rouw­bege­leiding, vrij­wil­li­gers, alloch­tonen, seksualiteit en seksueel overdraagbare aandoeningen. Ik was voorzitter van een cultureel festival, een internationaal sporttoernooi, een adviescommissie van het Utrechtse College van B&W en een belangenorganisatie voor homoseksuelen m/v.

Werkstijl

Ik werk snel. Ik ga op zoek naar individuele kwaliteiten van mensen in mijn omgeving en zorg voor betrokkenheid. Ik schakel gemakkelijk tussen verschillende niveaus in een organisatie.

Leerstijl

Leren doe ik bij voorkeur 'on the job'. De combinatie van tegen zaken aanlopen in de praktijk en daarover kennis en vaardig­heden verzamelen, heeft het grootste effect. Voor enkele vaar­digheden volgde ik praktische cursussen, zoals programma­tisch en projectmatig wer­ken, presenteren, schrijven, doceren en management van kennisintensieve organisaties.

Evert is lid van:

Logo van het Kwartiermakergilde Kwartiermakersgilde
Logo van Orde van organisatiekundigen en -adviseurs Orde van organisatiekundigen en -adviseurs